เป็นที่พึ่งด้านพลังงาน

โลกแห่งอนาคต ท้องฟ้าต้องเป็นสีฟ้าแผ่นดินต้องเป็นสีเขียว พลังงานต้องสะอาด

มนุษยชาติและธรรมชาติยังคงต้องเดินไปด้วยกันดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น


เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์  

ระบบแบตเตอรี่จัดเก็บ  พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน

และป้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่จำกัด

การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

จัดการการจัดเก็บพลังงาน

การจัดการสำรองพลังงาน โดยแบตเตอรี่จะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ หรือดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงาน ในระหว่างที่ไม่สามารถผลิตพลังงานได้

การจัดการเวลา
ที่ใช้ TOU

สามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตต่อชั่วโมง

ที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน และปล่อยให้ไฟฟ้าเป็นลบในชั่วโมงเร่งด่วน

โซลูชั่นซัพพลายเชนสำหรับผู้ผลิตโซลาร์

ค้นหาผู้ผลิตจากจีน เพื่อจัดหาบริการซัพพลายเชนระดับโลก และลดปัญหาด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ

เสนอโซลูชั่นใหม่สำหรับการใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมโรงงาน

เรากำลังค้นหาห้างสรรพสินค้า  โรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อนำเสนอรูปแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเปลี่ยนจากการใช่ไฟแบบเดิมให้เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้น

ทางเลือกใหม่สำหรับชาวไทยที่ใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่อาศัยของประเทศไทย เราจะส่งเสริมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานมากขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เสนอแนวทางใหม่สำหรับการใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับสถานีชาร์จพลังงานรถยนต์หรือสถานีชาร์จไฟรถยนต์พลังงานภายในบ้าน  ทำให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

TEL:06 5602 1315

E-mail:aken.gm@sfchain.net


Add : 762/2 Al20 RAMA III Rd,

Bang Phong Phang,Yan Nawa, Bangkok 10120,Thailand


ติดต่อเรา
SF CHAIN CO.,LTD.
แชร์เว็บไซต์